ویدیو

روشا؛ بچه خوب - داب اسمش آهنگ بگو کات از عارف شاکری

مگه میشه مگه داریممگه هست حتی زیبایی رو تو دادی شکست اول و آخرِ جذابیتی چرا تکراری نمیشی لعنتی همه آدما میشن جذب تو چون بخدا اشتباه کرده نیوتن ولی من جونمو میذارم برات به تموم آدما بگو که کات به همه دور و بریات بگو کات تو با…
Read more