بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر یلدا آریان؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر یلدا آریان متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظان پزشکی 124982 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more