بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

رها رادفر؛ دکتر دندانپزشک شخصیت‌های معروف ایرانی

دکتر رها رادفر داندانپزشک معروف ایرانی است که یک مرکز دندانپزشکی را در منطقه ی زعفرانیه‌ی تهران مدیریت می‌کند. اکثر بازیگران، فوتبالیست‌ها و چهره‌های مطرح کشور برای انجام کارهای مربوط به دهان و دندان به مطب او مراجعه…
Read more