بیوگرافیحوزه‌ی رقصحوزه‌ی گویندگیحوزه‌ی مجریگری

گلناز حسینی؛ مجری جذاب منوتو

زندگینامه گلناز حسینی متولد ۳۱ دی ۱۳۷۱ در شهر اصفهان می باشد. وی از مجریان شبکه منوتو است که به سبب چهره بسیار زیبایش و اندام روی فرمش توانسته است طرفداران بسیار زیادی را به دست بیاورد. چندین بار تغییر محل داده است و هم…
Read more