بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

گلشید قربانیان؛ دکتر داروساز

گلشید قربانیان، دکتر داروساز ایرانی است. او فارغ التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و در زمینه‌ی بررسى محصولات و پاسخ سوالات متداول پوستى و درمانى در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کند. نام: گلشید…
Read more