بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

هواسا؛ خواننده و رپر مامامو

آن هه‌ جین که با نام هنری هواسا شناخته می شود، خواننده و رپر مشهور کره جنوبی است. او به عنوان یکی از اعضای گروه موسیقی مامامو فعالیت می کند و توانسته شهرت و محبوبیت زیادی به دست آورد. در ادامه مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی و…
Read more