بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر میعاد علم؛ بانوی دندان پزشک ایرانی

دکتر میعاد علم بانوی دندان پزشک ایرانی و یکی از بهترین دندان پزشکان خانم ایران است. دکتر علم عضو انجمن دندانپزشکان ایران، اروپا و آمریکا است و تجربه زیادی در زمینه دندان پزشکی زیبایی دارد. برای آشنایی با رزومه علمی و…
Read more