بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

آندر تیکر؛ کشتی گیر آمریکایی

آندر تیکر کشتی گیر آمریکایی است که در زمینه کشتی کچ فعالیت می کند و توانسته شهرت زیادی برای خود کسب کند. او 30 سال سابقه همکاری با کمپانی WWE را در کارنامه حرفه ای خود دارد. او با عنوان ارباب تاریکی در این ورزش شناخته می شود. در…
Read more