بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

کسری احمدی؛ مجری شبکه‌ی منو تو

کسری احمدی یکی از مجریان جوان شبکه‌ی منو تو می‌باشد. او در سال 1389 با شرکت در برنامه‌ی آکادمي موسيقي گوگوش و کسب مقام دوم در این برنامه به شهرت رسید و پس از آن کار خود را به عنوان مجری در این شبکه آغاز کرد. نام: کسری…
Read more