بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

کامران ضمیری؛ مدیر سایت پلنت پوکر

کامران ضمیری متولد 21 شهریور 1356 در ایران است که اکنون ساکن ترکیه می باشد. او مدیر سایت پلنت پوکر است که در سال 1396 سایت های امپرور پوکر و پاور پوکر را راه اندازی کرده است. افشاگری ملیکا رضوی از سایت امپرور پوکر کامران…
Read more