بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

لئو؛ رقصنده و ترنس ایرانی

لئو، ترنس ایرانی، یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که به واسطه‌ی ویدیوهای رقص و صحبت‌هایش در مورد افراد تراجنسی در اینستاگرام به شهرت رسیده است. او که پناهنده‌ی کشور ترکیه می‌باشد، سایت شرط بندی بی ال مانی (blmoney) را…
Read more