بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

ژینا کلانتری؛ همسر سابق شادمهر عقیلی

بیوگرافی شاید تا به امروز نام ژینا کلانتری را زیاد نشنیده باشید اما جالب توجه است بدانید که طی سال های اخیر حاشیه های زیادی را آفریده است. وی هنر خاصی ندارد و هم اکنون کاری انجام نمی دهد. ژینا کلانتری همسر سابق شادمهر…
Read more