بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی موسیقی

کیلین مورفی؛ بازیگر پیکی بلایندرز

پیکی بلایندرز یک مجموعه تلویزیونی درام، جنایی و تاریخی انگلیسی است کخ داستان آن در مورد یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان می باشد. تمرکز این سریال بر گروه پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیسشان (تامی شلبی)…
Read more