بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پیمان واحدی؛ جراح مغز و اعصاب

دکتر پیمان واحدی یکی از برترین پرشکان و جراحان ایرانی در زمینه مغز و اعصاب است. او فوق تخصص جراحی ستون فقرات و متخصص جراحی مغز و اعصاب و فلوشیپ جراحی ستون فقرات از انگلستان دارد. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر…
Read more