بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

پیت بول؛ خواننده مشهور آمریکایی

در سال های گذشته موسیقی آمریکا پیشرفت بسیار خوبی داشته و خوانندگان مشهور زیادی را به دنیا معرفی کرده است. پیت بول یکی از مشهورترین خوانندگان جهان می باشد و طرفداران قابل توجهی را به دست آورده است، به همین خاطر تصمیم…
Read more