بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پیام رفائی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر پیام رفائی متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. دکتر رفائی اکنون در کلینیک کاردرمانی و توانبخشی پیام رفائی در محدوده شهر همدان به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و توانسته…
Read more