بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پویا اصلانی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر پویا اصلانی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هیات علمی و مدیر گروه بخش پروتز های دندانی ثابت و متحرک دانشکده دندانپزشکی قم می باشد. دکتر اصلانی اکنون در…
Read more