بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پويان علوی نژاد؛ متخصص ارتوپدی

دکتر پويان علوی نژاد متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن پزشكي ورزشي ايران می باشد. دکتر علوی نژاد اکنون در محدوده شهر اهواز به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more