بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زینب معمارزاده؛ متخصص پوست و مو

دکتر زینب معمارزاده متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 117560 فعالیت می کند. دکتر معمارزاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر نسرین معتمدی فرد؛ متخصص پوست و مو

دکتر نسرین معتمدی فرد متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 125267 فعالیت می کند. دکتر معتمدی فرد اکنون در محدوده شهر اصفهان فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر ثمین والا؛ متخصص پوست و مو

دکتر ثمین والا متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 130546 فعالیت می کند. دکتر والا اکنون در محدوده شهر اهواز فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زهره مقامی؛ متخصص پوست و مو

دکتر زهره مقامی متخصص پوست، مو و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 137542 فعالیت می کند. دکتر مقامی اکنون در محدوده شهر شیراز فعالیت می کند و توانسته…
Read more