بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

پوریا فیاضی؛ بازیکن والیبال

تیم ملی والیبال مردان ایران تیم بین‌المللی والیبال مردان است که به نمایندگی از ایران به میدان می رود و زیر نظر فدراسیون والیبال ایران فعالیت می کند. تیم ملی والیبال ایران اکنون برترین تیم آسیا و یکی از قدرت های برتر جهانی…
Read more