بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پوران حاجیان؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای بورد تخصصی و عضو جامعه جراحان زنان ایران می باشد. دکتر حاجیان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more