بیوگرافیحوزه‌ی سبک زندگی

نگین عابدزاده؛ اینفلوئنسر اینستاگرامی

نگین عابدزاده یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است که در زمینه‌ی سبک زندگی در فضای مجازی فعالیت می‌کند. او فعالیت خود را از سال 1392 همراه با همسرش، احمدرضا خادمیان، در اینستاگرام آغاز کرد. آن‌ها پس از رسیدن به شهرت یک…
Read more