بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

وحید خزایی

وحید خزایی یکی از چهره‌های فضای مجازی است که به خود لقب پسر ایران را داده است. او در آبان ماه 1394 به واسطه‌ی انتشار عکس‌های نامتعارفش با دختران مختلف در تلگرام و کلیپی که در آن‌، دختران در عکس‌ها را خواهر، زن داداش و دختر…
Read more