بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بابک نیکومرام؛ جراح پلاستیک

دکتر بابک نیکومرام فوق تخصص جراحی‌ پلاستیک می باشد و یکی از بهترین پزشکان ایرانی در این زمینه است. او استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران است و بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک دارد. دکتر نیکومرام عضو انجمن جراحان…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر حمید رضا مفرد؛ جراح پلاستیک

دکتر حمید رضا مفرد یکی از بهترین متخصصان زیبایی و جراحان پلاستیک در محدوده تهران و کرج است. او عضو انجمن جراحان پلاستيك و زيبايي ايران است و توانستند رتبه سوم بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک کشور را در سال 1389 از آن خود کند.
Read more