بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

علیرضا واحدی نیکبخت؛ بازیکن سابق و مربی فوتبال ایرانی

علیرضا واحدی نیکبخت بازیکن سابق و مربی فوتبال ایرانی است که در پست هافبک چپ بازی می‌کرد. او فوتبال را به صورت حرفه‌ی از مسابقات آموزشگاهی آغاز کرد و به سبب درخش و فیزیک متناسب بدنش به تیم باشگاهی راوند دعوت شد و در اولین…
Read more