بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پریسا علمی؛ متخصص زنان

دکتر پریسا علمی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. دکتر علمی جراح فعال در کلیه زمینه های تخصصی زنان و زایمان می باشد. او اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more