بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

پروفسور کامران عدلی؛ روان پزشک ایرانی

دکتر کامران عدلی یکی از بهترین روان پزشکان ایرانی و روانکاو از دانشگاه هاروارد آمریکا است. ایشان با سابقه 25 سال روان پزشکی یکی از مورد اعتماد ترین پزشکان برای مراجعه می باشد. دکتر عدلی عضو هیئت علمی دانشگاه بندر عباس و…
Read more