بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

ندا یاسی؛ چهره‌ی اینستاگرامی

ندا برغشی ,مقلب به ندا یاسی یکی از معروف‌ترین چهره‌های اینستاگرامی می‌باشد که با انتشار کلیپ‌های نامتعارف از خود در فضای مجازی به شهرت رسیده است. او بعد از فارغ التحصیلی ابتدا به ترکیه مهاجرت کرد و مدتی در کمپ پناهندگان…
Read more