بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمیحوزه‌ی مدلینگ کودکان

پانیذ اسماعیلی؛ کودک مشهور ایرانی

پانیذ اسماعیلی یکی از مدل ها و چهره های مشهور ایرانی فعالی در فضای مجازی است. او در عرصه مدلینگ کودک مشغول به فعالیت است و توانسته از این طریق طرفداران زیادی کسب کند. پانیذ دختر بچه ای بسیار با نمک و شیک پوش است و این شیک…
Read more