بیوگرافیحوزه‌ی اقتصادی

خدابخش اسفندیاری؛ مالک پاساژ مهستان در منطقه‌ی تهرانسر تهران

خدابخش اسفندیاری مالک مرکز خرید مهستان در منطقه‌ی تهرانسر تهران می‌باشد. او که تمامی مغازه‌هایش را اجاره داده است، بعد از گسترش شیوع کرونا و تعطیلی بازارها و پاساژها، در حالی که کاسبان و بازاری‌ها در شرایط اقتصادی بدی…
Read more