بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر مینا صفرزاده؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر مینا صفرزاده متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 148704 فعالیت می کند. دکتر صفرزاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و خدمات تخصصی…
Read more