بیوگرافیحوزه‌ی جهانگردی

آسوده و ارنست ایمر؛ زوج جهانگرد و مستندساز

آسوده و آشی زوج جهانگرد و مستندسازی هستند که در یک استودیوی عکاسی و فیلم‌سازی در سوییس با یکدیگر آشنا شده و در سال ۲۰۱۲ ازدواج کرده‌اند. آن‌ها مدتی پس از ازدواج یک ون قدیمی می‌خرند و خودشان آن را بازسازی می‌کنند و در…
Read more