آموزش

مدل‌های مختلف چشم‌ها

به طور کلی 12 مدل مختلف چشم در انسان‌ها وجود دارد: مونولید (monolid): در این مدل هیچ چین و چروکی بر روی پلک وجود ندارد.چشم‌هایی با پلک افتاده (hooded eyelids) چشم‌هایی با پلک برجسته (protruding eyes)چشم‌هایی رو به پایین (downturned eyes)چشم‌های رو…
Read more