بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

محمد لقمانیان؛ عروسک گردان

محمد لقمانیان عروسک گردان مشهور اهل ایران است. او تا کنون وظیفه عروسک گردانی در مجموعه های مختلفی را بر عهده داشته است و توانسته شهرت زیادی برای خود کسب کند. از مهمترین کارهای او می توان به عروسک گردانی فامبل دور اشاره کرد.
Read more