بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

محمد زارعی؛ چشم پزشک ایرانی

دکتر محمد زارعی یکی از برترین چشم پزشکان ایرانی است. ایشان جراح‌ و‌ متخصص‌چشم، فوق‌تخصص‌‌ شبکیه‌ و لیزر و دانشیار ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌تهران است. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر محمد زارعی با مجله…
Read more