بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

مدریک؛ شعبده باز معرف اینستاگرام

محمد حیدری معروف به مدریک، شعبده باز معروف و محبوب ایرانی است. با ما همراه باشید تا با این جوان باهوش ایرانی بیشتر آشنا شوید. بیوگرافی محمد حیدری متولد آذر ماه ۱۳۶۷ در تهران است. او یک شعبده باز ایلوژنیست است که با نام…
Read more