بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محمد بهشتیان؛ متخصص روان شناسی

دکتر محمد بهشتیان متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن روان پویشی و انجمن هیپنوتراپی آمریکا می باشد. دکتر بهشتیان در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته…
Read more