بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محمدعلی محمدزاده؛ متخصص گوارش

دکتر محمدعلی محمدزاده فوق تخصص گوارش اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 38748 فعالیت می کند. دکتر محمدزاده در حال حاضر در شهر تهران مشغول فعالیت است و توانسته…
Read more