بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محمدجواد باقری؛ متخصص پیکرتراشی

دکتر محمدجواد باقری یکی از بهترین پزشکان ایرانی در زمینه جراحی چاقی متابولیک و لاپاراسکوپی پیشرفته در شهر کرج است. او مدرک پزشکی عمومی و تخصص خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. دکتر باقری اکنون عضو رسمی انجمن بین…
Read more