بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محسن شریفی؛ فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر محسن شریفی فوق تخصص گوارش و کبد می باشد و یکی از بهترین پزشکان ایرانی در این زمینه است. او اکنون در استان اصفهان و شهرهای مجاور آن به خدمت رسانی مشغول است و توانسته نظر مراجعان زیادی را به خود حلب کند. دکتر شریفی به…
Read more