بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر محدثه هاشم زهی؛ دندان پزشک ایرانی

دکتر محدثه هاشم زهی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون مدیریت دندانپزشکی مدرن تاج در اسلامشهر را بر عهده دارد. دکتر هاشم زهی اکنون در محدوده شهر اسلامشهر…
Read more