بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

شرمینه شهریور تهرانی؛ مدل ایرانی_آلمانی

شرمینه شهریور تهرانی مدل ایرانی_آلمانی می‌باشد که در سال ۲۰۰۵ برنده جشنواره زیبایی دوشیزه اروپا در پاریس شده است. او نخستین ایرانی است که تصویرش بر روی جلد نسخه آلمانی مجله پلی‌بوی چاپ شده است. نام: شرمینه شهریور…
Read more