بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مجتبی عاملی؛ فوق تخصص اورولوژی

دکتر مجتبی عاملی فوق تخصص اورولوژی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او سابقه فعالیت به عنوان عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی گناباد را در کارنامه خود دارد. ایشان اکنون در محدوده شهر…
Read more