بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم خسروانی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم خسروانی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 137705 فعالیت می کند. دکتر خسروانی در مطب شخصی خود واقع در شهر اهواز در…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر حلما عسکری؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر حلما عسکری متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 149507 فعالیت می کند. دکتر عسکری اکنون در محدوده شهر قم فعالیت می کند و خدمات تخصصی فراوانی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه حسین زاده؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر فاطمه حسین زاده متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 119984فعالیت می کند. دکتر حسین زاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زینب معمارزاده؛ متخصص پوست و مو

دکتر زینب معمارزاده متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 117560 فعالیت می کند. دکتر معمارزاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more