بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه ایران دوست؛ متخصص چشم پزشکی

دکتر سیده فاطمه ایران دوست جراح متخصص چشم پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او اکنون با شماره نظام پزشکی 65695 فعالیت می کند. دکتر ایران دوست اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر حمید آزادی؛ متخصص چشم پزشکی

دکتر حمید آزادی متخصص چشم پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او اکنون با شماره نظام پزشکی 8136411 فعالیت می کند. دکتر آزادی اکنون در محدوده شهر شیراز فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر رضا عرفانیان؛ فوق تخصص چشم

دکتر رضا عرفانیان سلیم جراح و فوق تخصص بیماری‌های چشم اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اخذ نموده است. دکتر عرفانیان اکنون در محدوده شهر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا یزدانی؛ متخصص چشم پزشکی

دکتر علیرضا یزدانی ابیانه جراح و متخصص چشم پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او اکنون دارای فلوشیپ قرنیه است. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more