بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زهره مقامی؛ متخصص پوست و مو

دکتر زهره مقامی متخصص پوست، مو و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 137542 فعالیت می کند. دکتر مقامی اکنون در محدوده شهر شیراز فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر ناهید بهرامی؛ متخصص پوست و مو

دکتر ناهید بهرامی متخصص پوست، مو و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 23088 فعالیت می کند. دکتر بهرامی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر نگار بحرالعلومی؛ متخصص پوست و مو

دکتر نگار بحرالعلومی متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 125369 فعالیت می کند. دکتر بحرالعلومی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر آریا شفیعی؛ متخصص پوست و مو

دکتر آریا شفیعی متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او مدرس دوره های تخصصی زیبایی انجمن متخصصین پوست می باشد. دکتر شفیعی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته…
Read more