بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر هومن ابراهیمی؛ متخصص فک و صورت

دکتر هومن ابراهیمی متخصص بیماری های دهان، فک و صورت اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای فلوشیپ فوق تخصصی در بیماری های دهان، فک و صورت می باشد. دکتر ابراهیمی اکنون در محدوده شهر…
Read more