بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر صابر سادات امینی؛ متخصص غدد

دکتر صابر سادات امینی فوق تخصص غدد و متابولیسم اهل ایران و یکی ایز بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 83912 فعالیت می کند. دکتر امینی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر جواد رضا باهوش؛ متخصص غدد

دکتر جوادرضا باهوش متخصص بیماری های داخلی، غدد و متابولیسم اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. دکتر باهوش اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان زیادی را به خود…
Read more