بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فرناز دهقان؛ متخصص طب فیزیکی

دکتر فرناز دهقان متخصص طب فیزیکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 115356 فعالیت می کند. دکتر دهقان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more