بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهاره آسان؛ متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر بهاره آسان یکی از متخصصان زنان و زایمان در کشور ایران می باشد که در طول سال های اخیر موفقیت ها و دستاورد های زیادی را از آن خودش کرده است. این دکتر ایرانی هم اکنون جایگاه و محبوبیت بالایی دارد و به عنوان یک پزشک…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه صفوی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه صفوی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 141888 فعالیت می کند. دکتر صفوی در مطب شخصی خود واقع در شهر تهران در حال…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محبوبه دشتی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر محبوبه دشتی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 140712 فعالیت می کند. دکتر دشتی در مطب شخصی خود واقع در شهر یزد در حال…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم افقهی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم افقهی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 109940 فعالیت می کند. دکتر افقهی در مطب شخصی خود واقع در شهر اصفهان در حال…
Read more